רגע אחד

משחקי אונליין

משחק הבחירות | ערכים

בוחרים מספר מצומצם של קלפים מתוך כמות גדולה, ואת השאר משליכים.

למשחק

בחירה סופית של כמות הקלפים הרצויה (5 או 10 בלבד), כאשר כל השאר הושלכו.

הערכים הנבחרים הם המאפיינים והרצויים למטרה/נושא מסויים, במערכת יחסים וכד'.

השימושים והיישומים הם רבים, וכאן רק הדגמה וטעימה קלה.

מותר להשאיר קלף מסויים בהתלבטות עד להחלטה על בחירה או השלכה.

מותר להציג/להצמיד שני קלפים דומים יחד כדי להתלבט ביניהם ספציפית.

למשחק

משחק הזיכרון | תזונה

מנסים לזהות זוגות קלפים זהים ע"י לחיצות על שני קלפים בכל פעם, תוך כדי ניסיון לזכור איזה קלפים ראינו ואת מיקומם.

למשחק

להשלים את זיהוי כל זוגות הקלפים הזהים. 

תוך כדי תהליך הזיהוי אנו משננים מידע נוסף ולומדים, ובמקרה הנוכחי, מידע בנושאי תזונה.

ניתן ליישם לתחומים רבים.

לחיצה בכל פעם על שני קלפים בדיוק.

למשחק