רגע אחד

תיבת נוח

פעולה

כל משתתף מכין רשימה של חיות שהיה מכניס לתיבת נוח.

מטרת המשחק

להצליח למצוא 5 חיות מתאימות, ולהסביר לכולם את הבחירה.

חוקים

לא פחות ולא יותר מ-5 חיות.
לכל חיה צריך להיות הסבר (אפילו במילה).

שדרוג

במקום חיות: סרטים אהובים, דמויות מפורסמות מופתיות, מאכלים מועדפים, ועוד.
אפשר לבצע סבב שני ולהשאר עם 1 או 2 פריטים מועדפים, ולהסביר.

משחוק

להכרות ראשונית ולהעמקת הכרות.
תירגול מיקוד והתמקדות במיגוון נושאים: בהעברת ביקורת, בהצגה תמציתית של נושא, ועוד.